PODGLĄD RELACJI

2018

Hej nastolatku! Czytasz i wiesz!

Szkoła Podstawowa w Stojadłach

mazowieckie

MENTOR

Ewa Przybysz-Gardyza

Step 1 POCZUJ

kolejka na stołówce, konflikty między uczniami, zbyt dużo pracy domowej, depresja wśród młodzieży, brak sklepiku w szkole

W projekcie uczestniczy 11 osób, podzielili się więc na 2 zespoły: 1 zajął się kolejką na stołówce, 2 brakiem sklepiku.

1.Uczniów klas 4-6, którzy musieli stać długo w kolejce, gdyż starsi uczniowie wpychali się. W rezultacie młodsi nie mieli wystarczająco dużo czasu, aby zjeść obiad na przerwie. 2.Wszystkich uczniów szkoły - jedzenie dostępne do kupienia w automacie było drogie i niesmaczne, uczniowie chcieliby sami prowadzić w szkole sklepik.

Step 2 Imagine

1.przeorganizowanie przerw tak, aby były 2 przerwy obiadowe, pilnowanie kolejki przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły, wyznaczenie taśmą, jak powinna ustawić się kolejka 2.znalezienie miejsca, gdzie mógłby być zorganizowany sklepik, znalezienie kogoś, kto chciałby ten sklepik prowadzić, prowadzenie sklepiku przez uczniów

1.wyznaczenie miejsca, jak powinna ustawić się kolejka w taki sposób, aby nie mogły tworzyć się grupki uczniów - to było rozwiązanie, w którym grupa projektowa nie byłaby zależna od nikogo innego 2.po sprawdzeniu prawa oświatowego okazało się, że uczniowie nie mogą prowadzić sklepiku. Grupa projektowa postanowiła więc poszukać kogoś, kto chciałby zając się prowadzeniem sklepiku.

Step 3DZIAŁAJ

W tym momencie zaskoczyło nas przejście na edukację zdalną, a ponieważ oba problemy były ściśle związane z przestrzenią szkolną, musieliśmy przeorganizować naszą pracę. Przeprowadziliśmy cały proces od początku i uczniowie zgodzili się, że chcieliby móc rozwijać swoje zainteresowania. Po dość długiej dyskusji uzgodnili, że będą prowadzić stronę internetową dla młodzieźy w ich wieku, na której mogą opisywać swoje zainteresowania i inspirować wiele młodych osób. Uzgodnili tytuł strony i wymienili się pomysłami na tematy artykułów. Kiedy zaczęli pisać, pojawiły się problemy takie, jak wykorzystanie materiałów z sieci bez łamania prawa autorskiego; wybieranie interesujących informacji; prawidłowe konstruowanie zdań. Niektóre artykuły musiały być poprawiane wielokrotnie. Uczniowie uczestniczyli też w "Warsztatach z wyzwaniem", podczas których uczyli się funkcjonować w cyfrowym świecie.

Wynikiem jest strona internetowa: https://sites.google.com/view/czytasziwiesz/strona-g%C5%82%C3%B3wna, przeznaczona dla nastolatków, pokazująca im, że każdy może rozwijać swoje pasje nawet podczas pandemii. Mamy nadzieję, że nasze działanie będzie miało wpływ nie tylko krótkoterminowy (rozrywka dla czytelnika) ale też długoterminowy (inspiracja do radzenia sobie z różnymi trudnościami). Projekt wpłynął przede wszystkim na jego uczestników, zawiązał relacje między nimi i pozwolił im rozwinąć wiele umiejętności. Mamy nadzieję, że z czasem zyskamy wielu czytelników.

11

Inni uczniowie ze szkóy, którzy czytali nasze artykuły mówili, że "informacje tam podane były ciekawe"; Sami uczestnicy powiedzieli, że nauczyli się bardzo dużo dzięki konieczności wykorzystania w praktyce wiedzy, którą przez lata zdobywali w szkole.

1.Przejście na edukację zdalną - zmieniliśmy zupełnie problem i sposób działania 2.Brak umiejętności potrzebnych do prowadzenia strony internetowej - uczyliśmy się krok po kroku podczas spotkań pozalekcyjnych 3.Problemy z funkcjonowaniem w cyfrowym świecie - skorzystaliśmy z oferty darmowych szkoleń online "Warsztaty z wyzwaniem".

Ponad 30 dni

Jakość edukacji

Projekt pokazuje, że wiedza zdobywana w szkole musi być zastosowana w praktyce - dopiero wtedy nauka jest efektywna. Prowadzenie strony internetowej związane było z wieloma trudnościami, które uczniowie wytrwale pokonywali ucząc się.

Step 4 INSPIRUJ

Stronę publikowaliśmy na profilach facebookowych uczestników oraz w grupach nauczycielskich jako inspirację do działania dla innych. Link do naszej strony został również zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Ponad 100 osób

Zamierzamy dalej publikować na stronie i promować ją. Zamierzamy również wziąć udział w kolejnych "Warszatatach z wyzwaniem", tym razem na temat prowadzeia działań w lokalnej społeczności. Wierzymy, że z czasem pojawią się nowe pomysły i możliwości.